ไม่อยากติดคุก คดียักยอก ต้องฟัง

 

คดียักยอก แก้ไขยังไงดี  ถ้าไม่อยากติดคุก ???

 

คดีนี้เป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัวอันสามารถยอมความได้

1 พูดคุยกับเจ้าหนี้จะผ่อนชำระบรรเทาความเสียหายให้เขายังไง

2 ถ้าเจ้าหนี้แจ้งความไว้แล้ว เมื่อได้รับหมายเรียกก็ไปพบพนักงานตำรวจ เอาเจ้าหนี้มาด้วย โทรคุยปรึกษากัน ความคิดที่ผิดไปแล้วก็ว่ากันไป แต่ตอนนี้เราต้องบรรเทาความเสียหายและต้องมีความจริงใจด้วย

3 การบรรเทาความเสียหายให้เจ้าหนี้ อาจจะเป็นการผ่อนชำระ เราต้องคำนวณให้ดีว่ายอดเงินผ่อนชำระไหวกี่บาท จะได้ไม่ต้องผิดคำพูด

4 หากเราบรรเทาความเสียหายเป็นที่พอใจแก่เจ้าหนี้แล้ว เจ้าหนี้ทำการถอนแจ้งความหรือถอนคำร้องทุกข์ คดีอาญาเป็นอันสิ้นสุดลงคดีเป็นอันระงับ เป็นผลดีกับทุกฝ่าย (คุยกับเจ้าหนี้ดีๆ)

กลับหน้า คดียักยอก

กลับหน้า ขึ้นศาลเรื่องรถ ไม่มีรถคืน