ที่ปรึกษากฎหมาย  สำนักงานทนายความ และเรื่องเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ

คดีที่เราดำเนินการได้แก่

1.คดีแพ่ง ตัวอย่างเช่น คดีจำนอง คดีซื้อขาย คดีเช่าทรัพย์ คดีเช่าซื้อ คดีบัตรเครดิต คดีกู้ยืม คดีจำนองและการบังคับจำนอง คดีละเมิด

2.คดีอาญา ตัวอย่างเช่น คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีเช็ค คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดีทำร้ายร่างกาย คดีฆ่าคนตาย คดีพยายามฆ่า

3.คดีเยาวชนและครอบครัว ตัวอย่างเช่น คดีฟ้องหย่าโดยความยินยอม แบ่งสินสมรส คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร คดีรับรองบุตร ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

4.คดีแรงงาน ตัวอย่างเช่น คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

5.คดีมรดก เช่น คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องแบ่งมรดก

6.คดีที่ดิน เช่น คดีฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ฟ้องขับไล่กรณีครอบครองปรปักษ์ ฟ้องขับไล่กรณีการขายฝาก ฟ้องขับไล่กรณีการเช่าซื้อ ฟ้องขับไล่ตามพรบ.เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร้องขัดทรัพย์อ้างการครอบครองปรปักษ์ ฟ้องภาระจำยอมขอให้เปิดทาง ฟ้องขับไล่มีเหตุจากการเช่า

7.คดีปกครอง

8.คดีล้มละลาย

กรณีที่ท่านเป็นโจทก์หรือผู้เสียหาย

การที่ท่านเป็นผู้เสียหาย หรือถูกโต้แย้งสิทธิ์ ท่านมีความประสงค์จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจำเลยต่อศาล โดยในคดีความนั้นแบ่งได้เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา

สำหรับคดีแพ่ง

ถ้าท่านจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจำเลยก็ให้รีบดำเนินการเพราะมันมีเรื่องอายุความมาเกี่ยวข้อง โดยแต่ละเรื่องก็มีอายุความแตกต่างกันออกไป อายุความในคดีแพ่ง คู่ความคือจำเลยต้องยกขึ้นอ้าง และเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าขาดอายุความเมื่อไหร่อย่างไร

สำหรับคดีอาญา

ท่านจะดำเนินคดีกับจำเลย โดยท่านสามารถฟ้องคดีโดยตรงต่อศาล ก็ได้หรือจะแจ้งความร้องทุกข์ แล้วดำเนินการฟ้องร้องโดยอัยการก็ได้

เช่นกัน คดีอาญาอันยอมความได้ ท่านต้องดำเนินการภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นเป็นอันขาดอายุความและอายุความในคดีอาญาเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลสามารถยกขึ้นเองได้

 

เมื่อท่านมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้บริการทนายความ เพื่อปรึกษากฎหมายข้อแนะนำต่าง ๆ ติดต่อเข้ามาที่

>>> ไลน์@ปรึกษากฎหมาย กับทนาย: @969vwmom

>>>  กดโทร : 083 037 0595

คำแนะนำ

สำนักงานกฎหมายให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆโดยจำเป็นที่จะต้องทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา รวมถึงพยานหลักฐานต่างๆด้วย

ดังนั้นหากเป็นไปได้ขอเชิญ ท่านมาพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตัวดีที่สุด เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อกันด้วย

ข้อเท็จจริง เรื่องใหญ่

การคุยทางโทรศัพท์ได้ผลเพียงเบื้องต้น แต่หากต้องการทราบคำตอบอย่างถ่องแท้ เราเองก็ต้องการเห็นพยานหลักฐานบางตัว เช่น เอกสาร เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

 

คดีแพ่ง คดีอาญา

หากท่านเป็นผู้เสียหาย และต้องการจะฟ้องคดีก็ขอให้รีบเพราะเดี๋ยวมันหมดอายุความ

หากท่านถูกฟ้องเป็นจำเลย เมื่อได้รับหมายศาลแล้วก็ให้รีบติดต่อกับทนายความที่ไว้วางใจ จะได้รีบดำเนินคดีต่อไปตามหมายนัดของศาล