สำนักงานทนายความ Lawyersiam.com ดำเนินการรับว่าความ ให้คำปรึกษาในคดีต่างๆ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งแต่ละรูปแบบของคดีมีความแตกต่างกันออกไป

สำหรับคดีแพ่งที่รับดำเนินการ เช่น คดีกู้ยืม คดีผิดสัญญาต่างๆ ผิดสัญญาจ้างทำของ ผิดสัญญาจ้างแรงงาน คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน คดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ คดีผู้บริโภค บัตรเครดิต คดีฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหาย คดีฟ้องหย่า โดยอาศัยเหตุหย่า และคดีแพ่งอื่นๆ

คดีอาญาที่รับดำเนินการ เช่น คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ คดียาเสพติด คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน คดีลักทรัพย์นายจ้าง คดีปลอมเอกสาร คดีหมิ่นประมาท หมิ่นประมาทในการโฆษณา และคดีอาญาอื่น

สำนักงานทนายความ Lawyersiam.com ดำเนินการโดยทีมงานทนายความวิชาชีพ ซึ่งต้องจบนิติศาสตร์และมีตั๋วทนายความ ใบรับอนุญาตให้ว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย จึงจะสามารถดำเนินการได้

บริการของเรา

  1. ปรึกษาทนายฟรี
  2. ปรึกษาเรื่องที่ดิน
  3. รับทวงหนี้
  4. ทนาย Notary
  5. รับว่าความ

รับดำเนินการและดูแลคดีต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา เป็นโจทก์ผู้เสียหาย หรือเป็นจำเลยผู้ถูกฟ้องคดีหรือถูกแจ้งความ รับว่าความ บริการทวงหนี้  ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ร่างสัญญา

คุยกับทนาย

“เรื่องราวต่างๆ มีรายละเอียดปลีกย่อย และความซับซ้อน บทความที่นำเสนอบนเว็บเป็นเพียงความรู้เบื้องต้น เราไม่สามารถบอกได้ทุกเรื่อง ทางที่ดีควรปรึกษากับทนายโดยตรง เป็นผลดีกับท่านมากกว่า”
ทนายความ