ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษากฎหมาย

มีปัญหากฎหมาย เข้ามาปรึกษาทนาย ในเบื้องต้นฟรี 24 ชั่วโมง ออนไลน์ หรือทาง Line เมื่อท่านถูกฟ้องเป็นคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือท่านเป็นผู้เสียหายในคดีแพ่งหรือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา หรือท่าน สงสัยในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับท่านจำเป็นจะต้องได้รับคำปรึกษาจากทนาย ผู้ที่ร่ำเรียนมาทางด้านกฎหมายโดยตรง ปรึกษากฎหมายกับทนาย ปรึกษาเบื้องต้นฟรี

ที่ปรึกษากฎหมายฟรี โดยทนายความ 24 ชั่วโมง

คดีที่ทนายดำเนินการให้คำปรึกษาออนไลน์ ในเบื้องต้นฟรี ฝากข้อความได้ 24 ชั่วโมง ได้แก่

1.ปรึกษาคดีแพ่ง ตัวอย่างเช่น คดีจำนอง คดีซื้อขาย คดีเช่าทรัพย์ >>> คดีเช่าซื้อ(เรื่องรถ) คดีบัตรเครดิต คดีกู้ยืม คดีจำนองและการบังคับจำนอง คดีละเมิด>>> คดีค้ำประกัน

2.ปรึกษาคดีอาญา ตัวอย่างเช่น>>> คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีเช็ค คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดีทำร้ายร่างกาย คดีฆ่าคนตาย คดีพยายามฆ่า

3.ปรึกษาคดีเยาวชนและครอบครัว ตัวอย่างเช่น คดีฟ้องหย่าโดยความยินยอม แบ่งสินสมรส คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร คดีรับรองบุตร ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

4.ปรึกษาคดีแรงงาน ตัวอย่างเช่น คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

5.คดีมรดก เช่น คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องแบ่งมรดก

6.>>>.ปรึกษาคดีที่ดิน เช่น คดีฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ฟ้องขับไล่กรณีครอบครองปรปักษ์ ฟ้องขับไล่กรณีการขายฝาก ฟ้องขับไล่กรณีการเช่าซื้อ ฟ้องขับไล่ตามพรบ.เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร้องขัดทรัพย์อ้างการครอบครองปรปักษ์ ฟ้องภาระจำยอมขอให้เปิดทาง ฟ้องขับไล่มีเหตุจากการเช่า

7.คดีปกครอง

8.คดีล้มละลาย

คดีต่างๆเหล่านี้ให้ท่านดำเนินการปรึกษาทนายความได้ เพื่อดูข้อกฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง ทนายรับข้อเท็จจริงจากท่าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางด้านกฎหมาย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทนายอยากบอก ท่านควรเล่าข้อเท็จจริงที่ชัดเจนถูกต้องและไม่โกหกให้กับทนายทราบเพื่อทนายจะได้ มีคำปรึกษาเรื่องกฎหมายต่อไป

สำหรับคดีที่ซับซ้อน ทนายแนะนำให้มาคุยกันที่สำนักงาน จะได้เห็นพยานเอกสารต่างๆ คำปรึกษาของทนายความ จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่อาจมีค่าใช้จ่าย การปรึกษาสอบถามทนายเบื้องต้นฟรี อาจไม่เพียงพอ

กรณี เป็นโจทก์หรือผู้เสียหาย

การที่ท่านเป็นผู้เสียหาย หรือถูกโต้แย้งสิทธิ์ ท่านมีความประสงค์จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจำเลยต่อศาล โดยในคดีความนั้นแบ่งได้เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา

โจทก์คดีแพ่ง

ถ้าท่านจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจำเลยก็ให้รีบดำเนินการเพราะมันมีเรื่อง อายุความมาเกี่ยวข้อง โดยแต่ละเรื่องก็มีอายุความแตกต่างกันออกไป อายุความในคดีแพ่ง คู่ความคือจำเลยต้องยกขึ้นอ้าง และเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าขาดอายุความเมื่อไหร่อย่างไร หากมีข้อความสงสัยให้ปรึกษาทนาย 24 ชั่วโมง ออนไลน์(ฝากข้อความไว้)

โจทก์คดีอาญา

ท่านจะดำเนินคดีกับจำเลย โดยท่านสามารถฟ้องคดีโดยตรงต่อศาล โดนทนายเป็นผู้ทำคำฟ้องก็ได้ หรือจะแจ้งความร้องทุกข์ แล้วดำเนินการฟ้องร้องโดยอัยการก็ได้

เช่นกัน คดีอาญาอันยอมความได้ ท่านต้องดำเนินการภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นเป็นอันขาดอายุความและอายุความในคดีอาญาเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ศาลสามารถยกขึ้นเองได้ ปรึกษาสอบถามทนายเรื่องคดีอาญา ปรึกษานักกฎหมายเบื้องต้นฟรี

 

กรณี เป็นจำเลย

คดีอาญา เมื่อท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหาและต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจ หรือถูกฟ้องต่อศาล ในคดีอาญา ท่านจะต้องคิดถึงข้อเท็จจริงเพื่อนำมาทำคำให้การสารภาพหรือปฏิเสธ ตามข้อเท็จจริงที่เป็นจริง และในวันนัดสอบคำให้การท่านจะต้องทำการประกันตัวด้วย รายละเอียด โทรถามศาลหรือสอบถามทนาย ในคดีของท่านเลย

จำเลยคดีแพ่ง

เมื่อทำได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีแพ่ง ตรวจสอบดูด้วยว่าจะต้องยื่นคำให้การภายใน 15 หรือ 30 วัน สำหรับคดีแพ่งสามัญ ส่วนสำหรับคดีแพ่งอื่นซึ่งมีวันนัดไกล่เกลี่ย/ให้การหรือสืบพยาน ในวันเดียวกัน ท่านสามารถไปยื่นคำให้การในวันนั้นได้ จุดนี้ต้องระวังเพราะคนผิดพลาดกันเยอะ ให้รีบปรึกษา หรือสอบถามทนายของท่าน

จำเลยคดีอาญา

สำหรับการฟ้องตรงต่อศาล ในวันนัดสอบคำให้การ จะต้องดูเรื่องการประกันตัว และจะต้องยื่นคำให้การสารภาพหรือปฏิเสธในวันนัดสอบคำให้การนี้

กรณีที่ โจทก์แจ้งความที่สถานีตำรวจ และมีหมายเรียกมา ท่านควรไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนั้น มิฉะนั้นจะถูกออกหมายจับ ซึ่งจะทำให้คดียุ่งยากมากกว่าเดิม พาทนายไปด้วย ในวันนั้น

ทนายออนไลน์ แนะนำ

เนื่องจากเป็นการปรึกษาคดีกับทนายออนไลน์เบื้องต้น เท่านั้น หากท่านต้องการปรึกษาละเอียด กรุณาเข้ามาพบกับทนายความที่สำนักงาน เนื่องจากมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงไม่สามารถลงรายละเอียดลึกได้ เพราะแต่ละคดีจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป การที่จะให้ได้เรื่องราวทางกฎหมายให้ชัดเจนจึงต้องใช้เวลาพูดคุยกันนานและความรู้และต้องการข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจากท่าน

หากข้อเท็จจริงเริ่มต้นผิดเพี้ยนการวิเคราะห์ทางกฎหมายก็จะไม่ถูกต้องและผลเสียจะตกอยู่กับท่านเองดังนั้นก่อนปรึกษากับทนายความจึง ควรรวบรวมข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ดีกว่า

และทนายจะไม่แนะนำให้ใช้ข้อกฎหมายไปเอาเปรียบผู้อื่น มีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ ทำให้คนอื่นเสียหายก็ต้องรับผิดชอบ นี่คือหลักการเบื้องต้น ขอให้ทุกคนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

ทนายขอให้คำปรึกษาว่า ท่านควรไปศาลตามนัดหมายทุกครั้ง บางคนเข้ามาปรึกษาสอบถามทนาย เมื่อคดีมีคำพิพากษาหรือมีคำบังคับแล้ว ซึ่ง ณ จุดนั้นทนายเองไม่รู้ว่าจะให้คำปรึกษาหรือแนะนำได้อย่างไร เพราะคดีมันถึงที่สุดไปแล้ว ทนายจะบอกว่าใส่ใจนิดนึง เอกสารจากศาลเป็นเอกสารสำคัญทั้งสิ้น อย่าละเลย

 

ปรึกษาทนาย
ปรึกษากฎหมายฟรี

 

เมื่อท่านมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้บริการทนายความ เพื่อปรึกษากฎหมายออนไลน์ ข้อแนะนำต่าง ๆ ติดต่อเข้ามาที่

>>> ไลน์@ปรึกษาทนาย เรื่องกฎหมาย เบื้องต้น 24 ชั่วโมง ออนไลน์ หรือทาง Line ฟรี กับทนาย: @969vwmom

>>> กดโทร : 083 037 0595