คดี หมิ่นประมาท ทางเฟสบุ๊ค หรือ ทางอินเตอร์เน็ต

ในการ โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาท โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกลมีการใช้ Facebook หรือ อินเตอร์เน็ต การใช้ไลน์ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความสู่สาธารณะโดยง่าย ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดคดีความที่เป็น คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และอาจพ่วงด้วยพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยง่ายมากขึ้น เพียงแค่เราไม่พอใจใครคนใดคนหนึ่งแล้วโพสต์ข้อความแล้วถ้าเรามีเพื่อนในเฟสบุ๊ค สมมุติสัก 200 คนเห็นข้อความนี้ ถ้าเมื่อเข้าองค์ประกอบของฐานความผิดหมิ่นประมาทเมื่อไหร่ เมื่อนั้นท่านก็มีความผิดในทันที มีคดีเข้ามาปรึกษากันทุกวี่ทุกวันในเรื่องมินประมาทโดยเฉพาะการคุยและด่ากัน ในเฟสบุ๊ค รวมถึงการโพสต์ข้อความ ที่เผยแพร่ต่อบุคคลที่ 3 ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย (เป็นการโฆษณา)

บางครั้งก็เป็นการเถียงกันแบบขี้หมูราขี้หมาแห้ง ไม่มีประเด็นสาระสำคัญอะไร แต่ก็มือไว Keyboard ไว โพสต์ลงอินเตอร์เน็ต ทางเฟสบุ๊ค แล้วบุคคลอื่นมาเห็น แค่นี้ก็สามารถเป็นคดีความได้แล้ว

ไม่อยากถูกข้อหาหมิ่นประมาท ให้คิดก่อนทำ

จึงอยากจะกล่าวบอกว่า ก่อนที่จะโพสต์หรือเขียนข้อความอะไรซึ่งทำให้สาธารณชนหรือคนอื่นมีโอกาสเห็นซึ่งเป็นการโฆษณา ข้อความนั้นจำเป็นที่จะต้องคิดก่อนทำ มิฉะนั้นผลเสียจะเกิดตามมาแก่ตัวผู้กระทำนั้นเอง คดีหมิ่นประมาทมันเกิดขึ้นง่ายกว่าเดิมตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไป (เทียบกับสมัยก่อนต้องเป็นการไปบอกแก่บุคคลที่ 3)

หากเมื่อใดที่ท่านโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาท แน่นอนที่สุด ท่านต้องเสียเวลามาแก้ไขสถานการณ์ที่ท่านถูกฟ้องนี้ ไม่ว่าจะตั้งทนายหรือไม่ก็ตาม ยังไงก็ตามท่านต้องเสียเงิน แน่นอน อย่างน้อยที่สุด ก็ค่าเดินทางไปศาล หรือค่าเดินทางมาเจรจา กับเจ้าทุกข์

หมิ่นประมาทผู้อื่นเสียชื่อเสียง โดนปรับกี่บาท

ถ้าตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหานี้เขาจะมี กำหนดโทษอยู่แล้วว่าปรับกี่บาทแต่ หากผู้เสียหายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมาก เช่นเป็นนักร้องนักแสดงหรือใครก็ตามที่เขาหากินด้วยชื่อเสียงแล้วเราไปโพสบท ความทำให้เขาเสียชื่อเสียงและหากินไม่ได้ หรือยอดเงินรายได้ของเขาลดลงอันเป็นผลมาจากการกระทำของเรานั้น ซึ่งมูลค่าความเสียหายมันจะเยอะ เขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องเรียกร้องเราเอากับเราได้ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาทนั้น

องค์ประกอบความผิดหมิ่นประมาท

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 - 333
มาตรา 326 {หมิ่นประมาท} ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 328 {หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา} ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

แต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นการกระทำความผิดทางอินเตอร์เน็ตหรือ มีการโพสต์ด่ากันในการคอมเม้น Facebook ทำให้ผู้อื่นเสียหาย จึงมี พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย

ยอมความได้หรือไม่ อายุความเท่าไหร่

หากเป็นข้อหาหมิ่นประมาท เนื่องจากเป็นความผิดอาญา อันยอมความได้ จึงมีอายุ ความแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน ตาม ป.อาญา

มาตรา 333 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ว.2  ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

 

แต่หากเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ จะไม่ใช่ อายุความร้องทุกข์ 3 เดือนแล้ว

อย่างไร คือการหมิ่นประมาท

ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326
1. ใส่ความผู้อื่น
2. ต่อบุคคลที่สาม
3. โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง

ข้อความที่เผยแพร่ นั้นจะต้องเป็นการสื่อถึงผู้เสียหาย แม้ไม่ได้ระบุชื่อโดยตรง แต่ผู้อ่านต้องเข้าใจว่าพูดถึงผู้เสียหาย เมื่อได้อ่านแล้ว สรุปว่าเป็น การทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นจริง หรือไม่จริงก็ตาม เช่นบอกว่า ผู้เสียหาย(หญิง) ไปมีชู้กับสามีคนอื่น ไม่ว่าความเป็นจริงจะไปมีชู้จริงหรือไม่ก็ตาม

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

ตามมาตรา 326 ถ้าหาก ข้อความนั้น เป็นการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็จะเป็น ความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 328

* การ post ลง เฟสบุ๊ค ทางอินเตอร์เน็ต  ย่อมมีคนเห็นจำนวนมากมาย *

โทษของ หมิ่นประมาท กับโดยการโฆษณาต่างกันยังไง

ตามป.อาญา 326 โทษคือ ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ตาม ป.อาญา 328 โทษคือ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

จะเห็นได้ว่า หมิ่นโดยการโฆษณา(328) มีโทษหนักกว่า

คดีหมิ่นประมาท ทางเฟสบุ๊ค หรืออินเตอร์เน็ต โดยการโฆษณา ก็มีรายละเอียดดังที่กล่าวมา

 

กลับหน้า บทความคดี อาญา


อ่านบทความตามหมวดหมู่ :  แพ่งอาญาทั่วไปศาลสัญญา


บทความที่เกี่ยวข้อง