บทความแพ่ง

 

เราทำการเขียบทความแพ่ง เพื่อท่านจะได้อ่าน และมีความรู้กฎหมายเพิ่มขึ้นบ้าง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และนำมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยทำให้ไม่เสียเปรียบคนอื่น และก็จะได้รู้สิทธิ์ของตน ไม่ไปเอาเปรียบคนอื่น

 

กรณีถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีแพ่ง

 

เมื่อท่านถูกฟ้องไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ถูกฟ้องยึดบ้าน ถูกฟ้องว่าเป็นชู้ หรือท่าน ถูกฟ้องในคดีเช็ค ถูกฟ้องในคดียักยอกทรัพย์ คดีลักทรัพย์ หรือคดี อื่นใด แต่ละเรื่อง ท่านมีหน้าที่ต่อไปนี้

กรณีท่านเป็นจำเลยคดีแพ่ง ท่านมีหน้าที่ต้องยื่นคำให้การภายในระยะที่กำหนด 15 หรือ 30 วันสำหรับคดีแพ่งสามัญทั่วไป

 


อ่านบทความตามหมวดหมู่ :  แพ่งอาญาทั่วไปศาลสัญญา