อายุความในคดีอาญา

สำหรับคดีอาญาแบ่งเป็นคดีอาญาความผิดอันยอมความว่า และอาญาแผ่นดิน

ความผิดอาญายอมความได้ ต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับจากรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นเป็นการ ขาดอายุความ

ความผิดอาญาแผ่นดิน อายุความแจ้งความร้องทุกข์ ดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 ภายใต้มาตรา 96 ซึ่งจะมีอายุความแจ้งความร้องทุกข์แตกต่างกันไป ดูตามโทษของกฎหมายนั้น

อายุความอาญาศาลยกขึ้นเองได้

สำหรับอายุความในคดีอาญา ศาลสามารถยกขึ้นเองได้ หมายความว่าเมื่อฟ้องเป็นคดีต่อศาล ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลพิจารณาแล้วสามารถ ยกฟ้องโจทก์ได้ แม้จำเลยไม่ได้กล่าวอ้าง (เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ ความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน )

ดังนั้นเรื่องอายุความเป็นเรื่องใหญ่ ในการดำเนินคดีหรือฟ้องคดี อย่าปล่อยเวลาไว้นานๆเพราะเป็นผลเสีย ต่อตัวโจทก์ และส่งผลความยุ่งยากต่อการพิจารณาคดีเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปนานทั้งผู้คนที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลา

“เรื่องราวต่างๆ มีรายละเอียดปลีกย่อย และความซับซ้อน บทความที่นำเสนอบนเว็บเป็นเพียงความรู้เบื้องต้น เราไม่สามารถบอกได้ทุกเรื่อง ทางที่ดีควรปรึกษากับทนายโดยตรง เป็นผลดีกับท่านมากกว่า”
ทนายความ

แนะนำ เรื่องอายุความ

เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้น หากจะทำอะไรให้รีบทำ จะฟ้องหรือจะแจ้งความก็ให้รีบดำเนินการ อย่ามัวชักช้าไม่เป็นผลดี 

อย่างไรก็แล้วแต่หากเป็นจำเลยในคดีอาญาจะต้องมีการประกันตัว แต่ถ้าไม่มีเงินประกันตัวจะทำอย่างไรอ่านดู


อ่านบทความตามหมวดหมู่ :  แพ่งอาญาทั่วไปศาลสัญญา