ศาล

ศาลแขวงพระนครเหนือ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลจังหวัดพระโขนง
สภาทนายความ

 

ศาลยุติธรรมประเทศไทย แบ่งออกเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา แต่ละศาลจะมีเขตดอำนาจชัดเจน ว่าดำเนินการในเขตพื้นที่ใดบ้าง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีต่างๆและเพื่อความชัดเจน
ศาลยังแบ่งออกเป็นศาลแขวงหรือศาลจังหวัดอีกด้วย ซึ่งเมื่อจะดำเนินคดีเช่นเป็นโจทก์ และจะต้องฟ้องในศาลชั้นต้น จังหวัดอะไร เขตไหน ก็ไปตรวจสอบได้

โดยสำหรับคดีแพ่งดูจาก พื้นที่มูลคดีเกิดหรือภูมิลำเนาจังเลย
สำหรับคดีอาญาดูจากพื้นที่ที่เกิด อ้าง เชื่อ ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

ทั้งหมดนี้เพื่อนำมาดูว่าเราจะดำเนินการฟ้องคดีที่ศาลไหนต่อไปในศาลชั้นต้น

เมื่อดำเนินคดีจนถึงศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วต่อไปก็เป็นคดีในศาลชั้นอุทธรณ์ ถ้ากรณีคู่ความมีการอุทธรณ์เกิดขึ้น

ต่อมาถ้าหากมีการฎีกาเกิดขึ้นก็จะ ดำเนินคดีต่อไปยังศาลฎีกา