ยักยอกทรัพย์ เป็นแพ่งหรืออาญา

รู้กันไม่ว่า คดียักยอกทรัพย์เป็นคดีแพ่งหรืออาญา ?

สำหรับคดียักยอกทรัพย์นี้เป็นคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ในหมวด 5 ความผิดฐานยักยอกมาตรา 352 ถึง 356

ซึ่งเมื่อเป็นกฎหมายอาญาจึงมีโทษทางอาญา ก็คือมีโทษจำคุก สำหรับยักยอกทรัพย์ธรรมดามีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท สำหรับมาตรา 354 การระวางโทษสูง

ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 352 หรือ 353 กระทำในฐานะที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรมหรือในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 จำทั้งปรับ

 

ยักยอกทรัพย์ ยอมความได้ไหม

การดำเนินคดีอาญายักยอกทรัพย์

1. ผู้เสียหายแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 3 เดือนนับจากรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
2. ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลโดยตรงภายใน 3 เดือนนับจากรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด

 

ที่ว่าคดียักทรัพย์มีโทษทางอาญาเพราะว่า

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา มาตรา 18 {ประเภทโทษอาญา} โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน

ซึ่งคดียักยอกทรัพย์เป็นคดีอาญามีโทษจำคุกและปรับ ตามที่กล่าวมาเบื้องต้น

 

 

ปรึกษาคดียักยอกทรัพย์ ฟรี