มีปัญหากฎหมายไลน์ปรึกษาทนายฟรี ออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยเป็นการปรึกษาเบื้องต้น add line สอบถามทนาย เมื่อท่านถูกฟ้องเป็นคดี(เป็นจำเลย) 1.จำเลยคดีแพ่งหรือ 2.จำเลยคดีอาญา หรือ 3.เป็นผู้เสียหายในคดีแพ่ง(โจทก์คดีแพ่ง) หรือ 4.เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา(โจทก์คดีอาญา)

หรือสงสัยในปัญหาข้อกฎหมาย  และอาจมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้น ท่านจะต้องได้รับคำปรึกษาจากทนาย ผู้ที่เรียนมาทางด้านกฎหมาย ปรึกษากฎหมายกับทนาย ปรึกษาทนายความ เบื้องต้นฟรี

คำแนะนำดีๆ จากทนาย

ก่อนปรึกษาทนายฟรี ฟังก่อน ดีมาก!!

เป็นโจทก์ ฟังก่อน ที่จะพลาดบางอย่างไป !!!

-------------------------------

สิ่งที่จำเลยควรรู้ ถ้าไม่อยากเสียโอกาส !!!

-------------------------------

เรืองนัดศาล ซึ่งสำคัญมากก ถ้าไม่ฟัง เสียดายแย่  !!!

ไลน์ปรึกษาทนายความฟรี เรื่องกฎหมาย

คดีที่ทนายดำเนินการให้คำปรึกษาออนไลน์ ในเบื้องต้นฟรี ไลน์ ฝากข้อความได้ 24 ชั่วโมง ได้แก่

1.ไลน์ปรึกษากฎหมายคดีแพ่ง ตัวอย่างเช่น คดีจำนอง คดีซื้อขาย คดีเช่าทรัพย์  คดีเช่าซื้อ(เรื่องรถ) , ปรึกษาคดีบัตรเครดิต , คดีกู้ยืม , คดีจำนองและการบังคับจำนอง , คดีละเมิด , คดีค้ำประกัน , ปรึกษาคดีรถชน

2.ปรึกษากฎหมายคดีอาญา ตัวอย่างเช่น คดียักยอกทรัพย์ ,  คดีฉ้อโกง , คดีเช็ค , คดียาเสพติด , คดีลักทรัพย์ , คดีทำร้ายร่างกาย ,  คดีฆ่าคนตาย , คดีพยายามฆ่า , คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

3.ปรึกษาคดีเยาวชนและครอบครัว ตัวอย่างเช่น คดีฟ้องหย่าโดยความยินยอม แบ่งสินสมรส คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร คดีรับรองบุตร ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

4.ปรึกษาคดีแรงงาน ตัวอย่างเช่น คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

 

ปรึกษาทนาย ที่ nitilaw.com

5.คดีมรดก เช่น คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องแบ่งมรดก

6.ปรึกษาคดีที่ดิน >> เช่น คดีฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ฟ้องขับไล่กรณีครอบครองปรปักษ์ ฟ้องขับไล่กรณีการขายฝาก ฟ้องขับไล่กรณีการเช่าซื้อ ฟ้องขับไล่ตามพรบ.เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร้องขัดทรัพย์อ้างการครอบครองปรปักษ์ ฟ้องภาระจำยอมขอให้เปิดทาง ฟ้องขับไล่มีเหตุจากการเช่า

7.คดีปกครอง

 

8.คดีล้มละลาย

คดีต่างๆเหล่านี้ให้ท่านดำเนินการปรึกษาทนายความได้ เพื่อดูข้อกฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง ทนายรับข้อเท็จจริงจากท่าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางด้านกฎหมาย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทนายอยากบอก ท่านควรเล่าข้อเท็จจริงที่ชัดเจนถูกต้องและไม่โกหกให้กับทนายทราบเพื่อทนายจะได้ มีคำปรึกษาเรื่องกฎหมายต่อไป

สำหรับคดีที่ซับซ้อน ทนายแนะนำให้มาคุยกันที่สำนักงาน จะได้เห็นพยานเอกสารต่างๆ คำปรึกษาของทนายความ จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่อาจมีค่าใช้จ่าย การปรึกษาสอบถามของทนายเบื้องต้นแบบฟรี อาจไม่เพียงพอ การปรึกษากฎหมาย มันละเอียดลึกซึ้ง

เป็นโจทก์ ผู้เสียหาย มาปรึกษาฟรี

การที่ท่านเป็นผู้เสียหาย หรือถูกโต้แย้งสิทธิ์ ท่านมีความประสงค์จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจำเลยต่อศาล โดยในคดีความนั้นแบ่งได้เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา

โจทก์คดีแพ่ง ปรึกษาคดี

ถ้าท่านจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจำเลย ทนายแนะนำให้รีบดำเนินการเพราะมันมีเรื่อง อายุความมาเกี่ยวข้อง โดยแต่ละเรื่องก็มีอายุความแตกต่างกันออกไป อายุความในคดีแพ่ง คู่ความคือจำเลยต้องยกขึ้นอ้าง และเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าขาดอายุความเมื่อไหร่อย่างไร หากมีข้อความสงสัยคดีความ ให้ปรึกษาทนายความ 24 ชั่วโมง ออนไลน์(ฝากข้อความไว้)

โจทก์คดีอาญา

ท่านจะดำเนินคดีกับจำเลย โดยท่านสามารถฟ้องคดีโดยตรงต่อศาล โดนทนายเป็นผู้ทำคำฟ้องก็ได้ หรือจะแจ้งความร้องทุกข์ แล้วดำเนินการฟ้องร้องโดยอัยการก็ได้ (นำทนายไปช่วยได้)

เช่นกัน คดีอาญาอันยอมความได้ ท่านต้องดำเนินการภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นเป็นอันขาดอายุความและอายุความในคดีอาญาเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ศาลสามารถยกขึ้นเองได้ ปรึกษาสอบถามทนายเรื่องคดีอาญา ปรึกษากฎหมาย เบื้องต้นฟรี รีบปรึกษาทนาย

เป็นจำเลย มาปรึกษาทนายความ

ปรึกษาทนายความฟรี เรื่องกฎหมาย

คดีอาญา เมื่อท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหาและต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจ(พาทนายเข้าร่วมฟังการสอบปากคำได้) หรือถูกฟ้องต่อศาล ในคดีอาญา ท่านจะต้องคิดถึงข้อเท็จจริงเพื่อนำมาทำคำให้การสารภาพหรือปฏิเสธ ตามข้อเท็จจริงที่เป็นจริง และในวันนัดสอบคำให้การท่านจะต้องทำการประกันตัวด้วย รายละเอียด โทรถามศาล ปรึกษาคดี หรือสอบถามทนาย ในคดีของท่านเลย

คำปรึกษาทนาย จำเลยคดีแพ่ง

เมื่อท่านได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีแพ่ง ตรวจสอบดูด้วยว่าจะต้องยื่นคำให้การภายใน 15 หรือ 30 วัน สำหรับคดีแพ่งสามัญ(เอาคำฟ้องให้ทนายดูด้วย) ส่วนสำหรับคดีแพ่งอื่นซึ่งมีวันนัดไกล่เกลี่ย/ให้การหรือสืบพยาน ในวันเดียวกัน ท่านสามารถไปยื่นคำให้การในวันนั้นได้ จุดนี้ต้องระวังเพราะคนผิดพลาดกันเยอะ ให้รีบปรึกษาคดี หรือสอบถามทนายของท่าน

คำปรึกษาคดี จำเลยคดีอาญา

สำหรับการฟ้องตรงต่อศาล ในวันนัดสอบคำให้การ จะต้องดูเรื่องการประกันตัว และจะต้องยื่นคำให้การสารภาพหรือปฏิเสธในวันนัดสอบคำให้การนี้ (โดยทนายเป็นผู้เขียนคำให้การ)

กรณีที่ โจทก์แจ้งความที่สถานีตำรวจ และมีหมายเรียกมา ท่านควรไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนั้น(ทนายเข้าร่วมฟังการให้ปากคำได้) มิฉะนั้นจะถูกออกหมายจับ ซึ่งจะทำให้คดียุ่งยากมากกว่าเดิม พาทนายไปด้วย ในวันนั้น

ทนายออนไลน์ ขอแนะนำ

เนื่องจากเป็นการปรึกษาคดีกับทนายออนไลน์ โดยฝากข้อความไลน์เบื้องต้น 24 ชม.เท่านั้น หากท่านต้องการปรึกษาละเอียด กรุณาเข้ามาพบกับทนายความที่สำนักงาน เนื่องจากมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงไม่สามารถลงรายละเอียดลึกได้ เพราะแต่ละคดีจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป การที่จะให้ได้เรื่องราวทางกฎหมายให้ชัดเจนจึงต้องใช้เวลาพูดคุยกันนานและความรู้และต้องการข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน ที่ถูกต้องชัดเจนจากท่าน

หากข้อเท็จจริงเริ่มต้นผิดเพี้ยนการวิเคราะห์ทางกฎหมายก็จะไม่ถูกต้องและผลเสียจะตกอยู่กับท่านเองดังนั้นก่อนปรึกษากับทนายความจึง ควรรวบรวมข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ดีกว่า

และทนายจะไม่แนะนำให้ใช้ข้อกฎหมายไปเอาเปรียบผู้อื่น มีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ ทำให้คนอื่นเสียหายก็ต้องรับผิดชอบ นี่คือหลักการเบื้องต้น ขอให้ทุกคนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

ทนายขอให้คำปรึกษาว่า ท่านควรไปศาลตามนัดหมายทุกครั้ง บางคนเข้ามาปรึกษาสอบถามทนาย เมื่อคดีมีคำพิพากษาหรือมีคำบังคับแล้ว ซึ่ง ณ จุดนั้นทนายเองไม่รู้ว่าจะให้คำปรึกษาหรือแนะนำได้อย่างไร เพราะคดีมันถึงที่สุดไปแล้ว ทนายจะบอกว่าใส่ใจนิดนึง เอกสารจากศาลเป็นเอกสารสำคัญทั้งสิ้น อย่าละเลย

สภาทนายความ ปรึกษาทนายฟรี

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่บริการปรึกษาทนายฟรี คลิกดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ไลน์ปรึกษาทนาย
ปรึกษากฎหมายฟรี

เค้าคิดค่าทนาย ยังไง ดู  ค่าจ้างทนาย คดีแพ่ง อาญา >>

เมื่อท่านมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้บริการทนายความ เพื่อปรึกษากฎหมายออนไลน์ ข้อแนะนำต่าง ๆ ติดต่อเข้ามาที่

 ไลน์@ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษากฎหมาย เบื้องต้น 24 ชั่วโมง ออนไลน์ หรือทาง Line ฟรี กับทนาย: @969vwmom

.