คดี หมิ่นประมาท ทางเฟสบุ๊ค หรือ ทางอินเตอร์เน็ต

ในการ โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาท โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกลมีการใช้ Facebook หรือ อินเตอร์เน็ต การใช้ไลน์ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความสู่สาธารณะโดยง่าย ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดคดีความที่เป็น คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และอาจพ่วงด้วยพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยง่ายมากขึ้น เพียงแค่เราไม่พอใจใครคนใดคนหนึ่งแล้วโพสต์ข้อความแล้วถ้าเรามีเพื่อนใน Facebook สมมุติสัก 200 คนเห็นข้อความนี้ ถ้าเมื่อเข้าองค์ประกอบของฐานความผิดหมิ่นประมาทเมื่อไหร่ เมื่อนั้นท่านก็มีความผิดในทันที มีคดีเข้ามาปรึกษากันทุกวี่ทุกวันในเรื่องมินประมาทโดยเฉพาะการคุยและด่ากัน ใน Facebook รวมถึงการโพสต์ข้อความ ที่เผยแพร่ต่อบุคคลที่ 3 ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย

บางครั้งก็เป็นการเถียงกันแบบขี้หมูราขี้หมาแห้ง ไม่มีประเด็นสาระสำคัญอะไร แต่ก็มือไว Keyboard ไว โพสต์ลง Facebook แล้วบุคคลอื่นมาเห็น แค่นี้ก็สามารถเป็นคดีความได้แล้ว

ไม่อยากถูกข้อหาหมิ่นประมาท ให้คิดก่อนทำ

จึงอยากจะกล่าวบอกว่า ก่อนที่จะโพสต์หรือเขียนข้อความอะไรซึ่งทำให้สาธารณชนหรือคนอื่นมีโอกาสเห็น ข้อความนั้นจำเป็นที่จะต้องคิดก่อนทำ มิฉะนั้นผลเสียจะเกิดตามมาแก่ตัวผู้กระทำนั้นเอง คดีหมิ่นประมาทมันเกิดขึ้นง่ายกว่าเดิมตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไป (เทียบกับสมัยก่อนต้องเป็นการไปบอกแก่บุคคลที่ 3)

หากเมื่อใดที่ท่านโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาท แน่นอนที่สุด ท่านต้องเสียเวลามาแก้ไขสถานการณ์ที่ท่านถูกฟ้องนี้ ไม่ว่าจะตั้งทนายหรือไม่ก็ตาม ยังไงก็ตามท่านต้องเสียเงิน แน่นอน อย่างน้อยที่สุด ก็ค่าเดินทางไปศาล หรือค่าเดินทางมาเจรจา กับเจ้าทุกข์

หมิ่นประมาทผู้อื่นเสียชื่อเสียง โดนปรับกี่บาท

ถ้าตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหานี้เขาจะมี กำหนดโทษอยู่แล้วว่าปรับกี่บาทแต่ หากผู้เสียหายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมาก เช่นเป็นนักร้องนักแสดงหรือใครก็ตามที่เขาหากินด้วยชื่อเสียงแล้วเราไปโพสบท ความทำให้เขาเสียชื่อเสียงและหากินไม่ได้ หรือยอดเงินรายได้ของเขาลดลงอันเป็นผลมาจากการกระทำของเรานั้น ซึ่งมูลค่าความเสียหายมันจะเยอะ เขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องเรียกร้องเราเอากับเราได้ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาทนั้น

 

องค์ประกอบความผิดหมิ่นประมาท

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 – 333
มาตรา 326 {หมิ่นประมาท} ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 328 {หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา} ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

แต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นการกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ตหรือ มีการโพสต์ด่ากันในการคอมเม้น Facebook ทำให้ผู้อื่นเสียหาย จึงมี พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย

 

ยอมความได้หรือไม่ อายุความเท่าไหร่

หากเป็นข้อหาหมิ่นประมาท เนื่องจากเป็นความผิดอาญา อันยอมความได้ จึงมีอายุ ความแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน ตาม ป.อาญา

มาตรา 333 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ว.2  ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

 

แต่หากเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ จะไม่ใช่ อายุความร้องทุกข์ 3 เดือนแล้ว

 

อย่างไร คือการหมิ่นประมาท

ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326
1. ใส่ความผู้อื่น
2. ต่อบุคคลที่สาม
3. โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง

ข้อความที่เผยแพร่ นั้นจะต้องเป็นการสื่อถึงผู้เสียหาย แม้ไม่ได้ระบุชื่อโดยตรง แต่ผู้อ่านต้องเข้าใจว่าพูดถึงผู้เสียหาย เมื่อได้อ่านแล้ว สรุปว่าเป็น การทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นจริง หรือไม่จริงก็ตาม เช่นบอกว่า ผู้เสียหาย(หญิง) ไปมีชู้กับสามีคนอื่น ไม่ว่าความเป็นจริงจะไปมีชู้จริงหรือไม่ก็ตาม

 

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

ตามมาตรา 326 ถ้าหาก ข้อความนั้น เป็นการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็จะเป็น ความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 328

โทษของ หมิ่นประมาท กับโดยการโฆษณาต่างกันยังไง

ตามป.อาญา 326 โทษคือ ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ตาม ป.อาญา 328 โทษคือ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

จะเห็นได้ว่า หมิ่นโดยการโฆษณา(328) มีโทษหนักกว่า