เป็นหนี้เท่าไหร่ถึงโดนฟ้อง ในทางกฎหมายถ้าเป็นหนี้กู้ยืมเงิน เกิน 2000 บาทจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะสามารถฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้  ( ดู แบบ form สัญญายืมเงิน ที่นี่)

ปัจจุบันการกู้ยืมเงิน อาจไม่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นเวลาไปอาจมีการพูดคุยโดยทางแชท application ลายต่างๆ ซึ่งตามกฎหมายถือว่า ใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้เหมือนกันเพื่อนำหลักฐานนี้ไปฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลหากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ก็นับว่าเป็นข้อดีที่ปัจจุบันทำให้ การกู้ยืมเงินไม่อาจจำเป็นจะต้องทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินแบบสมัยก่อน ครอบครัวสมัยนี้การกู้ยืมเงินอาจจะ มีความสะดวกสบายและต่างคนต่างอยู่ไกลกันก็สามารถแชทคุยแชททาง Application LINE และตกลงกู้ยืมเงินกันได้

ตามกฎหมายดอกเบี้ยในการ กู้ยืมเงินระหว่างเอกชนหรือประชาชนด้วยกัน กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 15 ต่อปี และหากไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยจะถือให้เป็นดอกเบี้ยตามกฎหมายร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่หากเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดการชำระหนี้จะคิดให้ที่ร้อยละ 7.5 ต่อปีในกรณีที่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาไว้ แต่หากมีการ กำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาก็คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญา

สำหรับข้อถามที่ว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ถึงโดนฟ้อง ถ้ามีหลักฐานครบถ้วนดังที่กล่าวมาแล้วและมียอดเงินพอที่จะคุ้มทุนที่จะฟ้องทางเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามสิทธิ์ทางกฎหมายที่เจ้าหนี้มีอยู่

การเป็นหนี้เป็นเรื่องไม่สนุกเพราะเป็นหนี้เราสามารถโดนฟ้องได้ตลอดเวลา และดอกเบี้ยก็เดินตลอดเวลาอีกด้วย และบ่อเกิดแห่งหนี้ก็มีหลายอย่าง ที่ยกตัวอย่างมาเบื้องต้นเป็นหนี้เงิน

บางกรณีเป็นหนี้ที่เกิดจาก การที่เราไปทำสัญญากับคู่สัญญาแล้วผิดนัดชำระหนี้อาจจะโดนค่าปรับหรือสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ยอมชำระค่าสินค้าแบบนี้ก็สามารถถูกฟ้องได้เช่นกัน หรือบางกรณีเป็นหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุเช่นละเมิดทำให้เขาเสียหายและ ผู้เสียหายในฐานะเจ้าหนี้หรือโจทก์ฟ้องมาก็ทำให้เราเป็นลูกหนี้ได้เช่นกัน

เป็นหนี้เท่าไหร่ถึงโดนฟ้องจะต้องบอกว่าถ้าเป็นหนี้เงินกู้ยืมมากกว่า 2000 บาทขึ้นไปถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ แต่ถ้ามากกว่านั้นเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้เสมอ

เรื่องอายุความว่ามีอายุความเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะต้องมาพิจารณากันอีกทีเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะต้องรู้เพราะว่าการขาดอายุความเป็นข้อต่อสู้ยอดฮิตที่คนนิยมกันเหลือเกิน

 

>>> รับทวงหนี้ โดยทนายความ