เรื่องที่ดิน

ก่อนที่จะ ปรึกษาทนายฟรี เรื่องที่ดิน เราอยากบอกว่า ที่ดินในปัจจุบันมีราคาแพงมากขึ้นและมีปริมาณจำกัดแตกต่างกับทรัพย์สิน หรือสินค้าประเภทอื่น เช่น รถยนต์ซึ่งสามารถผลิตของใหม่ทดแทนของเก่าได้ แต่ที่ดินไม่สามารถทำได้เช่นนั้นจึงทำให้ที่ดินมีปัญหาการโกงกันหรือปัญหา การตุกติก เป็นจำนวนมากและมูลค่าเกี่ยวกับที่ดินมีมูลค่ามหาศาล จึงเป็นแรงผลักดันแรงจูงใจทำให้เกิดการกระทำการในทุกรูปแบบ บ้างก็เป็นการออกเอกสารสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้อง บ้างก็เป็นการรุกล้ำที่ดินสาธารณะ บ้างก็เป็นการรุกล้ำที่ดินข้างเคียง ไม่ก็เป็นการครอบครองปรปักษ์ ในที่ดินซึ่งเจ้าของอาจจะไม่ได้อยู่ดูแล หรือบางครั้งที่ดินที่ทำการขายฝากไว้และหลุดขายฝาก เจ้าของคนเดิมก็ไม่ยอมออกไปจากที่ดินของตน ต้องให้นายทุนเจ้าของคนใหม่ต้องมาฟ้องขับไล่ แบบนี้เป็นต้น

ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินพบได้หลากหลายปัญหา บ้างก็เป็นการซื้อที่ดิน โดยใช้เงินของตัวเองแต่ซื้อฝากไว้ในชื่อคนอื่น เช่นบุตรชายไปทำงานต่างประเทศ ซื้อที่ดินใส่ไว้ในชื่อมารดา เมื่อถึงเวลามารดาเสียชีวิต จึงแบ่งที่ดินนั้นให้ทายาทโดยธรรม บุตรชายคนที่ออกเงินซื้อที่ดินใส่ไว้ในชื่อมารดาก็จะเสียเปรียบ

บ้างก็เป็นการอาศัยอยู่ โดยปลูกบ้านอาศัยอยู่บนที่ดินของญาติพี่น้อง โดยมีการตกลงกันปากเปล่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปเงื่อนไขต่างๆก็แปรเปลี่ยนไปตามเวลา ทำให้มีปัญหาตามมามาก

ปัญหาที่ดิน

ปัญหาที่ดินถ้าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งกระทำการในหน้าที่เราจะเห็น ว่ามีปัญหาที่ต้องระวัง เป็นจำนวนมากบ้างก็เป็นการหลอกซื้อที่ดิน ในราคาถูก โดยให้เงื่อนไขจูงใจเช่นบอกว่าจะซื้อที่ดินทั้งหมดจำนวน 500 ไร่แต่ขอซื้อเฉพาะข้างหน้าก่อน 50 ไร่ในราคาเหมา เมื่อถึงเวลาจริงก็ไม่มาซื้อที่ดิน 450 ไร่ที่เหลือข้างใน ทำให้เจ้าของที่ดินเสียประโยชน์ (ที่ดินข้างหน้า 50 ไร่ย่อมมีราคาแพงกว่าที่ดินด้านใน) บางครั้งผู้ขายที่ดินก็ ขายที่ดิน แต่ว่าผู้ซื้อถูกริดรอนสิทธิ์ เช่น ที่ดินซื้อมาแล้วมีผู้อื่นมาโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเดียวกับเรา

 

ที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ ย่อมมี สิทธิต่างๆตามกฎหมาย ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิด กรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ พื้นที่ทับซ้อนตามริมขอบจะเป็นปัญหาใหญ่ เดิมเป็นเอกสารประเภท นส.3ก พอมาทำการออกโฉนด ก็จะมีพื้นที่ทับซ้อนเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน จะทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นมาได้

กฎหมายผังเมือง กับที่ดิน

ก่อนซื้อที่ดินตรวจสอบผังเมืองด้วยว่าจุดนั้นใช้ก่อสร้างอะไรได้บ้าง หรือสร้างอะไรไม่ได้ ผังเมืองมีหลายประเภท เช่น เป็นเกษตรกรรม เป็นอาคารพาณิชย์ เป็นที่อยู่อาศัยเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หากทำการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือใช้ที่ดินประเภทประเภท ท่านจะมีความผิดตามกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งท่านสามารถปรึกษาทนายเรื่องกฎหมายที่ดินนี้ได้ เช่นกัน

 

ตรวจสอบแนวหมุด ที่ดิน

ก่อนซื้อที่ดินจะต้องทำการ
1. ตรวจสอบหมุดเขตที่ดินตั้งอยู่ตรงไหน ดูให้ชัดเจน
2. ที่ดินมีผู้บุกรุกอยู่หรือเปล่า มีผู้ครอบครอง คนอื่นอยู่หรือไม่
3. ทางออกจากที่ดินมีทางใดบ้าง
4. ที่ดินติดภาระจำยอม หรือติดสิทธิ์อื่นอะไรไหมให้ตรวจสอบกับโฉนด

 

มีปัญหาในเรื่องแบบนี้สมควร>>> ปรึกษาทนาย 24 ชม. เรื่องที่ดิน เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ มีมูลค่าความเสียหายสูงและมีรายละเอียดเยอะในเชิงเทคนิค มีปัญหาที่ดินฉันเข้ามาพูดคุยปรึกษากันที่สำนักงานทนายความเพราะว่า ทนายความจะต้องวิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งเพื่อทำการแก้ปัญหาให้กับ ท่าน อันนึงแล้วปัญหาที่ผ่านพบส่วนใหญ่มักจะหมักหมมมากันเป็นเวลานาน จึงจะต้องค่อยๆ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

สอบถามทนาย เพื่อปรึกษาที่ดิน กันได้ เพราะส่วนมากแล้ว ที่ดินมีมูลค่าสูง โปรดให้ข้อเท็จจริงตามจริง ทนายที่ดินจะได้วิเคราะห์ได้ถูกต้อง