เราทำการเขียบทความ เพื่อท่านจะได้อ่าน และมีความรู้กฎหมายเพิ่มขึ้นบ้าง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง