กด line@ ติดต่อทนาย : @969vwmom

ฝากข้อความไว้ และ ทนายจะพยายามทำการตอบคำถามใน 3 วันทำการ

ทนายอาจจะตอบเฉพาะบางคำถามเท่านั้น*

 

ท่านสามารถติดต่อเราตามข้างบนนี้ เพื่อทำการปรึกษาปัญหา ทางกฎหมายและคดีความ จะได้หาทางแก้ไขหรือยุติปัญหา

ในคดีความ ท่านมีโอกาสเป็นคู่ความ คือโอกาสเป็นผู้เสียหายหรือโจทก์ เป็นผู้ถูกฟ้องหรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือท่านอาจเป็นบุคคลที่สามที่ร้องสอดเข้ามาในคดี ก็เป็นได้

สิ่งที่ท่านควรทำคือพยายามรวบรวมข้อเท็จจริงให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ และมีความชัดเจน เมื่อมาพูดคุยกับทนายจะได้รวดเร็วและจะได้เข้าใจตรงกัน เมื่อเข้าใจข้อเท็จจริงได้ดีก็จะเป็นผลดีกับตัวท่าน เพราะทนายสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้ชัดเจนและนำมาจับกับข้อกฎหมาย

หาข้อเท็จจริงที่รับมามีความผิดพลาด เลยท่านอาจเล่าเรื่องผ่านประเด็นสําคัญอะไรบางอย่างไป หรือวนไปวนมา จนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดจากความเป็นจริง น่าจะเป็นผลเสียต่อคดี เพราะคนวินิจฉัยคือทนายจะเข้าใจไม่ถูกต้อง ตามที่ควรจะเป็น