ปรึกษากฎหมายครอบครัว

ปรึกษากฎหมายครอบครัว

ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบัน สถาบันครอบครัวมีการนอกใจระหว่างสามีภรรยาเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างต้องออกเดินทางทำมาหากินบ้างก็ต้องพักแรมยังต่างจังหวัดหรือทำงานต่างสถานที่กัน

และปัจจุบันโลก Social Media ก็แพร่หลายทำให้คนมีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น จึงถือว่ามีสภาพยั่วยุเกิดขึ้นมาก

นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคดีครอบครัวเกิดขึ้นเช่นสามีภรรยาฟ้องหย่ากันและมีการฟ้องเรื่องอำนาจปกครองบุตร เป็นต้น