นิติบุคลหมู่บ้านขึ้นค่าส่วนกลางเยอะมาก ปรึกษาทนายความที่สำนักงาน ว่าช่วยอะไรได้บ้าง

ตั้งแต่เปิดสํานักงาน ผ่านมาตอนนี้ปีพศ.2556 มีการขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาททั่วประเทศ ได้มีเพื่อนบ้านเข้ามาที่สํานักงานเพื่อ ปรึกษาเรื่องนิติบุคคลของหมู่บ้านจะขึ้นค่าส่วนกลางทีเดียว 2 เท่าตัว ในบรรดาลูกบ้านจึงได้ประชุมหารือกัน สรุปว่าค่าแรงเดิม 260 บาท ค่าแรงใหม่ 320 บาท ต้นทุนเพิ่มเท่านี้ แต่ทำไมเวลามาคิดค่าใช้จ่ายกับทางลูกบ้านจึงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าได้ ทางลูกบ้านออกมติเรียกร้องให้นิติบุคคลขึ้นค่าส่วนกลางเพียงแค่ 1.5 เท่า เท่านั้น ถือว่าเหมาะสมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาในหลายส่วน แต่ทว่าทางนิติบุคคลยินยอมตามข้อเรียกร้องของลูกบ้านยังคงยืนกรานที่จะขึ้น ค่าส่วนกลาง 2 เท่าตามเดิม ทางลูกบ้านจึงออกจดหมายเวียนให้ลูกบ้านทุกบ้าน งดการจ่ายค่าส่วนกลางไว้ก่อน จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ตกลงกันได้ และทำเรื่องร้องเรียนไปยัง สคบ. เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เราเองก็ดูว่าพอจะมีอะไรที่ทางสํานักงาน พอจะช่วยเหลืออะไรเพื่อนบ้านคนนี้ได้บ้าง เห็นใจลูกบ้านที่ต้องแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก เปิดตำรากฎหมายแทบไม่ทันว่าจะแก้ไขอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม : ทนายความ - http://www.lawyersiam.com