โดนฟ้องหนี้บัตรเครดิต

มนุุษย์เราในวันนี้ โดนฟ้องหนี้บัตรเครดิต กันมากบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่ ผู้ใช้จะต้องมีระเบียบและวินัยทางการเงินอย่างเข้มแข็งเพราะว่าเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ ไม่ใช่ว่าเห็นว่ามีเครดิตแล้วใช้เงินตามใจอยาก ส่วนมากมักจะมีปัญหาตามมา มันต่างกับเงินสดเพราะว่าเงินสดที่เรามีเรามีแค่ไหนเราใช้แค่นั้นหากเราไม่มีเราก็ไม่ใช้ ซึ่งมันต่างกับบัตรเครดิต

เมื่อเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเราก็ต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนอาจจะเป็นขั้นต่ำกี่บาท ก็ดูตามใบที่บริษัทบัตรเครดิตแจ้งมา และก็ผ่อนชำระไปตามนั้นแต่ก็จะมีค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรายเดือนด้วยซึ่งถ้าเราผ่อนรายเดือนต่ำมากไปนี่ก็จะยืดยาวไม่หมดไม่สิ้นสักกะที หรือบางท่านมีบัตรเครดิตหลายใบ ตอนใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า  หรือใช้จ่ายเพลินมือไปหน่อย แต่พอถึงเวลาผ่อนชำระรายเดือนบัตรเครดิตมันมีหลายใบไม่ต้องมากแค่ใบละ 5,000 บาทจำนวน 5 ใบ  1 เดือนก็เล่นไป 25,000 แล้ว

เมื่อท่านไม่ยอมผ่อนชำระบัตรเครดิตรายเดือนเมื่อถึงกําหนดบริษัทบัตรเครดิตก็จะฟ้องท่าน  ทำให้ท่านนั้นโดนฟ้องหนี้บัตรเครดิต ซึ่งเมื่อท่านโดนฟ้องก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาอย่างน้อยที่สุดก็ค่าทนายความของฝ่ายตรงกันข้าม ค่าดอกเบี้ยนับจากวันฟ้อง ค่ายื่นเอกสารทวงถามต่างๆ บริษัทบัตรเครดิตเรียกเก็บกับท่านแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ตามกฎหมาย

เราอยากแนะนำว่าถ้าไม่อยากโดนฟ้องในเรื่องของหนี้บัตรเครดิต ก็อย่าไปใช้มันเลยมีแค่ไหนใช้แค่นั้น (พูดง่ายแต่ทำยาก) หรือถ้ามีบัตรเครดิตก็ต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเข้มแข็งคิดก่อนใช้(อันนี้ก็ทำยากเพราะมันขัดแย้งกับความอยากของคน) แต่ถ้าทำได้ท่านจะมีชัยชนะ ในเรื่องนี้ท่านจะไม่โดนฟ้องในเรื่องของหนี้บัตรเครดิต