หาทนายความ

ในการ หาทนายความ จ้างทนายความ หาบุคคลที่คุยกับท่านรู้เรื่องมากที่สุด คนที่จริตตรงกัน เพราะว่าถ้าทนายความกับลูกความคุยกันไม่เข้าใจกัน จบข่าวครับ ท่านสองคนต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อน เรื่องราวมีความเป็นมาอย่างไร ปรึกษากันไป เมื่อหาทนายความที่ ท่านคิดว่ามีความรู้ความสามารถ และคุยกับท่านรู้เรื่องตามที่ท่านต้องการแล้ว จากนั้นจึงทำการว่าจ้างทนายความเพื่อเข้ามาช่วยทำงานในคดีความของท่าน ด้วยเงื่อนไขการตกลงต่างๆก็แล้วแต่ท่าน 2 คน

ที่เราเขียนข้อความนี้มามิได้มีเจตนาว่าเราเป็นผู้เก่งกาจสามารถ เพียงแต่อยากจะบอกว่าถ้าท่านคือลูกความกับทนายความคุยกันไม่รู้เรื่อง คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องราวที่จะต้องไปฟาดฟันกับคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามแล้ว เฉพาะเรื่องในคดีนี้ลูกความกับทนายความจึงเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกัน จึงต้องเข้าใจเรื่องราวในคดีความ ลูกความมีความจำเป็นบอกข้อความจริงข้อเท็จจริงแก่ทนายความเพื่อที่ทนายความจะได้วิเคราะห์ หาทางแก้ไขตามข้อกฎหมายที่ได้ศึกษามา

หากว่าข้อเท็จจริงมันผิด แม้จะหาทนายความที่เก่งกล้าสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะข้อเท็จจริงมันผิดตั้งแต่ต้น ข้อเท็จจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรก ที่ทนายความจำเป็นจะต้องสอบถามจากท่าน