ศาล

ระบบศาลในประเทศไทยนั้น มีกันอยู่หลายศาล การที่มีคดีความเกิดขึ้นแล้ว จากต้องเลือกดำเนินการ ที่ศาลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นคดีของท่าน จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้